Quy Cách

Loại

Trọng lượng

     (gr/cái)

Quy cách đóng gói

        (cái/gr) 

Đường kính

Nhiệt độ bảo quản tốt nhất

      Ghi chú

Rế 16 cm 

5g (5,2 ± 0,2)

     95 ± 3 / 500g

     38 ± 3 / 200g

16 cm ± 1,0 cm

Thoáng mát 20-25 đô C

 

Rế 18 cm

 

6,8g (7,0 ± 0,2)

     72 ± 2 / 500g

     29 ± 2 / 500g

18 cm ± 1,0 cm 

Thoáng mát 20-25 đô C

 

Rế 19 cm

 

6,7g ± 0,2g

     45 ± 1 / 300g

19 cm

Thoáng mát 20-25 đô C

 

Rế 20 cm

 

7,8g (8,0 ± 0,2)

     62 ± 1 / 500g

     25 ± 1 / 200g

20 cm ± 1,0 cm

Thoáng mát 20-25 đô C

 

Bánh gạo 22cm

 

 

22 cm

 

 

Bánh gạo 28 cm

 

 

28 cm